e-BOOK

This e-Book includes relevant information on topics related to Biodiversity, Economy, Community and Fire, with the aim of promoting the change of mentality necessary to fight against the main challenges of Europe in terms of environmental protection and reduce these actions and behaviours that contribute to climate change.

Magazine

Partners have provided relevant information related to the main topic of the project, in order to develop a digital magazine with various articles that are considered relevant to the protection of forests. This magazine has been included on the project's website, also disseminating it among several stakeholders.

Animations

Mål for innhold

Boken er strukturert som en matrise (emne – type av innhold) basert på tre forskjellige hovedemner: Biodiversitet, Økonomi and Samfunn og etter ulike typer av innhold: Basiskunnskap, Aktiviteter og Konsekvenser. Innholdet tilpasses denne matrisen og utformes av konsortiets partnere.

STRUKTUR

Biodiversitet

Økonomi

Lokalsamfunn

BASIS

Livet i skogen /Økologi

Skogøkonomi/ Tradisjoner

Skog og samfunn / Ikke-kommersielle skogprodukter

IMPLIKASJONER

Skogen og klimaendringene

Friluftsliv og kulturaktiviteter

Våre handlinger og våre valg påvirker skogen

UTVIKLING

Vern og verdsetting

Sirkulær økonomi

Hvordan være mer aktive i og rundt skogen

La oss høre fra deg

info@CAREFOREST.EU

La oss arbeide sammen om dette

Studentene skal jobbe aktivt under prosjektet med å utvikle IKT-baserte kommunikasjonsressurser, blant annet ved å spille inn og redigere videoklipp. Dette vil styrke deres kompetanse innen IKT og kommunikasjon, som begge i dag regnes som nøkkelkompetanser.