Recursos: Libros e artigos

Industria forestal e mercado da madeira:

Navegando na tormenta, Juan Picos Martín

Estudo da probabilidade de incendios forestais en Galicia

Jesús Barreal Pernas,  María L. Loureiro García,  Juan Picos Martín

Libro

Mundo del fin del mundo, Luis Sepúlveda, TusQuets

Libro

Las plantas olvidadas, leyendas y recetas curiosas, Aina S. Erice

Libro

Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, Stefano Mancuso

Psicóloga con saco de durmir:

Polo tanto, debes buscar só a natureza

The Biggest Flower
in the World

The Biggest Flower in the World, by Jose Saramago