Taking care of forest for protecting local and global ecosystems and human life

From 01-09-2019 to 31-08-2021 (24 months) 

La oss høre fra deg

info@careforest.eu

Careforest

Environmental preservation has become a cross-cutting objective concerning the quality of life of European citizens

Bevissthet

Å øke bevisstheten rundt behovet for stell og beskyttelse av skogene og styrke europeiske borgeres evne til å møte denne utfordringen som skogene nå står overfor

Beskyttelse

Beskytte innbyggerne mot faren for tap av menneskeliv i skogbrannkatastrofer

E-bok

Produsere en e-bok: «Livet i skogen og hvordan dette påvirkes av skogbrann»

Plattform

Lage nettplattformen “www.careforest.com” 

Konkurranse

Gjennomføre en internasjonal videokonkurranse

Aktiviteter

Gjennomføre aktiviteter ute i felt

Workshops

Organisere workshops og seminarer

Formidling

Publisere et e-magasin for å formidle om og fra prosjektet, dets aktiviteter og resultater

Om prosjektet

2020-agendaen slår fast at miljøvern er en av Europas viktigste oppgaver. Videre er også det å verne om europeiske borgeres livskvalitet et gjennomgående mål.

“Mål og målsettinger»

1. Å øke bevisstheten rundt behovet for stell og beskyttelse av skogene og styrke europeiske borgeres evne til å møte de utfordringer skogene nå står overfor. Skogene trues i dag ikke bare av miljø- og vannforurensning, men også, over hele Europa, av hyppige, større branner. Dette er særlig akutt rundt Middelhavsbassenget. Det er derfor viktig europeiske borgere har god forståelse av hvordan brann påvirker miljøet. Både de kortsiktige og lokale, men kanskje særlig hva gjelder de langsiktige og globale er på flora og fauna i skogen, forsuring av våre elver, sjøer og hav.

2. Beskytte innbyggere mot faren for tap av menneskeliv ved skogbrannkatastrofer. Behovet for å beskytte egne innbyggere mot katastrofer blir stadig mer akutt i Europa, og når det gjelder skogbrann har det å unngå tap av menneskeliv prioritet nummer en.. Europa opplevde at dusinvis av mennesker døde i de store brannene over hele Europa (Hellas, Spania, Italia …). Dette viser at Europa fremdeles mangler kunnskaper om hvordan man skal unngå å bli fanget av en skogbrann – og om hvordan man skal gå frem hvis de blir fanget av en brann.

e-BOOK

This e-Book includes relevant information on topics related to Biodiversity, Economy, Community and Fire, with the aim of promoting the change of mentality necessary to fight against the main challenges of Europe in terms of environmental protection and reduce these actions and behaviours that contribute to climate change.

Read more

CAREFOREST
Att ta hand om skog för att skydda lokala och globala ekosystem och mänskligt liv

22th June 2022

The project is devoted to give students competences regarding forest and climate change, which currently are considered worldwide key competences. But besides the competences regarding climate change, the approach of the project, giving the students the role of acquiring knowledge and competences and transmitting them to the society will give them complementary skills.

Read more

Winners of the Careforest video competition

The international winners of the Careforest video competition are listed below:

To see  the national winners of the Careforest video please download the PDF below:

Geolodia 2020 Pontevedra (Spain)

Do you want to know what you step on? The Geolodía teaches you. This year 2020 with videos made from our homes for you to see in yours. Discover the beauty and importance of geology for your life. You will get more than one surprise. You will enjoy, you will laugh, you will dream, you will discover and you will learn.

La oss høre fra deg

info@careforest.eu

La oss arbeide sammen om dette

2020-agendaen slår fast at miljøvern er en av Europas viktigste oppgaver. Det å verne om europeiske borgeres livskvalitet er også et gjennomgående mål.