Om prosjektet

Prosjektets mål er å gi elever kompetanse om skog og klimaendringer, gi dem mulighet til å tilegne seg kunnskap og kompetanse om dette temaet og til å overføre disse til samfunnet ellers

Om prosjektet

2020-agendaen slår fast at miljøvern er en av Europas viktigste oppgaver. Videre er også det å verne om europeiske borgeres livskvalitet et gjennomgående mål. Vi vil sterkt understreke at gjennom naturen og de naturlige prosessene der, har vi tilgang til så å si kostnadsfrie muligheter til å oppnå luft- og vannrensing. Naturen bidrar til å opprettholde en sunn økonomi, både ved at den er en kilde til mat og råvarer, samtidig som den også er en viktig attraksjon for turisme og reiseliv.

På bakgrunn av disse sammenhengene, har prosjektet fått to hovedmål:

Å øke bevisstheten rundt behovet for stell og beskyttelse av skogene og styrke europeiske borgeres evne til å møte de utfordringer skogene nå står overfor.

Beskytte innbyggere mot faren for tap av menneskeliv ved skogbrannkatastrofer.

 

Prosjektets resultater er forventet å være:

Lage av en e-bok om: «Livet i skogen og hvordan dette påvirkes av skogbrann»

Lage en nettplattform: www.careforest.com

Gjennomføre en internasjonal videokonkurranse

Gjennomføre aktiviteter ute i felt

Gjennomføre workshops og seminarer

Publisere et e-magasin for å formidle om og fra prosjektet, dets aktiviteter og resultater

 

Prosjektets mål er å gi elever kunnskap om skog og klimaendringer. Dette ansees i dag som nøkkelkompetanse over hele verden. I tillegg vil prosjektet bidra til at elevene utvikler komplementær kunnskap gjennom å bli styrket til selv å ta ansvar for å tilegne seg kunnskap og kompetanse til aktivt bruk i samfunnet. Studentene skal jobbe aktivt med å utvikle IKT- baserte kommunikasjonsressurser, spesielt gjennom å spille inn og redigere videoklipp. Dette vil styrke deres kompetanse innen IKT og kommunikasjon, noe som i dag regnes som nøkkelkompetanser.

Partnere

– Conselleria de Educacion, Universidad y Formación Profesional – Spain
Asesoramiento, Tecnología e Investigación, SL – Spain
Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) – Portugal
Municipio de Lousada – Portugal
Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov Asociatia – Romania
Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) – Norway

Mål og målsettinger

a) Å øke bevisstheten rundt behovet for stell og beskyttelse av skogene og styrke europeiske borgeres evne til å møte de utfordringer skogene nå står overfor. Skogene trues i dag ikke bare av miljø- og vannforurensning, men også, over hele Europa, av hyppige, større branner. Dette er særlig akutt rundt Middelhavsbassenget. Det er derfor viktig europeiske borgere har god forståelse av hvordan brann påvirker miljøet. Både de kortsiktige og lokale, men kanskje særlig hva gjelder de langsiktige og globale er på flora og fauna i skogen, forsuring av våre elver, sjøer og hav.

b) Beskytte innbyggere mot faren for tap av menneskeliv ved skogbrannkatastrofer. Behovet for å beskytte egne innbyggere mot katastrofer blir stadig mer akutt i Europa, og når det gjelder skogbrann har det å unngå tap av menneskeliv prioritet nummer en.. Europa opplevde at dusinvis av mennesker døde i de store brannene over hele Europa (Hellas, Spania, Italia …). Dette viser at Europa fremdeles mangler kunnskaper om hvordan man skal unngå å bli fanget av en skogbrann – og om hvordan man skal gå frem hvis de blir fanget av en brann.

Målgrupper

1.-Elever i videregående utdanning utgjør prosjektets primære målgruppe, bade som mottakere og som aktive deltakere. De vil få tilgang til verktøyene som utvikles, men også bli invitert til å ta en aktiv rolle i prosjektet og kommunisere dette til andre gjennom prosjektplattformen. Videre å bli med å skape og selv delta i et 2.0-samfunn bygget rundt det å bevare og ivareta skogen, delta i på feltaktivitetene som skal utføres i prosjektet eller delta i videokonkurransene.

2.-Lærere utgjør sammen med studenter de viktigste målgruppene for prosjektet. Prosjektet rigges slik at lærere generelt, ikke bare de som er tilknyttet konsortiet eller involverte partnere, inkluderes til å ta en aktiv rolle i prosjektet gjennom å ta del i organiserte arrangementer og aktiviteter slik vi har beskrevet det for elevene ovenfor. Videre at de inviteres inn til samarbeid om utvikling, vurdering og implementering av prosjektets intellektuelle resultater.

3.-Kommuner, som i de fleste land er har et overordnet ansvar for lokal skogforvaltning. Kommuner er for tiden aktive med å planlegge og sikre god iverksetting for bærekraftig utvikling av skogen. I det nordlige Europa skyldes dette en generelt høyere bevissthet om skogens rollefor (lokal) bærekraft. I det sørlige Europa fordi de opplever alvorlige konsekvenser for klimas og miljø av branner, tørke, forurensing og avskoging.

4.-Frivillige organisasjoner som jobber mot klimaendring og med miljøvern. De vil bli representert av ASPEA (Portugal).

5.-Samfunnet generelt, med vil være det endelige målet for kommunikasjonskjeden. Gjennom prosjektet vil samfunnet få tilgang til nye informasjons- og utdanningsressurser knyttet til skogvern og bærekraftig utvikling.

La oss høre fra deg

info@careforest.eu

La oss arbeide sammen om dette

2020-agendaen slår fast at miljøvern er en av Europas viktigste oppgaver. Det å verne om europeiske borgeres livskvalitet er også et gjennomgående mål. Vi vil sterkt understreke at vi gjennom naturen og de naturlige prosesser har vi tilgang til så å si kostnadsfrie muligheter til å oppnå luft- og vannrensing. Naturen bidrar til å opprettholde en sunn økonomi, både ved at den er en kilde til mat og råvarer, samtidig som den også er en viktig attraksjon for turisme og reiseliv.