Despre proiect

Proiectul oferă posibilitatea elevilor de a dobândi cunoștințe și competențe cu privire la păduri și impactul schimbărilor climatice asupra acestora și de a le transmite societății.

Despre proiect

Conform Agendei 2020, protejarea mediului înconjurător a devenit unul dintre angajamentele ferme ale Europei, fiind și un obiectiv transversal privind calitatea vieții cetățenilor europeni. Este important de subliniat faptul că această bogăție naturală – pădurea – asigură un proces de purificare a aerului și a apei fără costuri, contribuie la susținerea economiei ca sursă de hrană și materii prime fiind, deopotrivă, un cadru potrivit pentru desfășurarea de activități fizice și turism.

În acest context, proiectul se concentrează pe două obiective cheie: 

Creșterea conștientizării cu privire la nevoia de îngrijire și protecție a pădurilor de a face față provocărilor contemporane

Protecția cetățenilor și diminuarea riscului de pierderi umane în caz de catastrofe cauzate de incendii forestiere

 

Rezultatele preconizate sunt:

Manual digital privind: Viața în pădure și impactul incendiilor

Platformă Web www.careforest.com

Competiție internațională de materiale video

Activități practice pe teren

Ateliere și seminarii

Revistă electronică pentru a disemina proiectul, acțiunile și rezultatele sale

 

Proiectul oferă posibilitatea elevilor de a dobândi cunoștințe și competențe cu privire la păduri și impactul schimbărilor climatice asupra acestora. Pe lângă aceste competențe cheie, implicarea elevilor în activități de diseminare a informațiilor privind conservarea pădurii și creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la soarta pădurilor le va oferi acestora posibilitatea de a avea dobândi competețe complementare. Elevii vor participa la activitățile proiectului și își vor dezvolta competențele de comunicare bazate pe TIC.

Parteneri

– Conselleria de Educacion, Universidad y Formación Profesional – Spain
Asesoramiento, Tecnología e Investigación, SL – Spain
Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) – Portugal
Municipio de Lousada – Portugal
Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov Asociatia – Romania
Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) – Norway

Obiective și misiune

a) Creșterea conștientizării cu privire la nevoia de îngrijire și protecție a pădurilor de a face față provocărilor contemporane: atât poluarea mediului cât, mai ales, incendiile majore din ce în ce mai frecvente în întreaga Europă și, în special, în bazinul meditarean. Este important ca cetățenii europeni să înțeleagă întreaga dimensiune a impactului incendiilor forestiere asupra mediului înconjurător. Pe lângă consecințele imediate ale incendiilor, există un impact pe termen lung și global în ceea ce privește flora și fauna pădurii, creșterea nivelului de aciditate al apelor.

b) Protecția cetățenilor și diminuarea riscului de pierderi umane în caz de catastrofe cauzate de incendiile forestiere. Uniunea Europeană este decisă să asigure protecția cetățenilor, iar în cazul catastrofelor provocate de incendiile forestiere aceasta este principalul obiectiv. În ultimii ani, zeci de persoane și-au pierdut viața în incendiile din Europa (Grecia, Spania, Italia), fapt ce demonstrează necesitatea dobândirii de cunoștințe privind modul de a proceda în cazul unui incendiu forestier.

Grupul țintă

1.-Elevii din învățământul pre-universitar reprezintă unul dintre grupurile țintă principale, fiind totodată și principalii agenți de diseminare și transmitere a valorilor și informațiilor proiectului în cadrul societății. Aceștia vor avea acces la instrumentele și materialele elaborate prin proiect, dar vor fi încurajați și să își asume un rol activ în cadrul proiectului: atât prin prin intermediul platformei web, participând într-o comunitate 2.0 construită în jurul temei pădurilor cât și prin participarea la activitățile practice (pe teren, competiție de materiale video) care urmează să fie desfășurate în cadrul proiectului.

2.-Profesorii. Aceștia și elevii sunt grupurile țintă principale ale proiectului. Proiectul este construit în așa fel încât să determine profesorii (în general, nu doar doar pe cei din parteneriat) să își asume un rol activ și să participe la evenimentele și activitățile proiectului și să colaboreze în elaborarea, evaluarea și implementarea produselor intelectuale ale proiectului.

3.-Municipalitățile – sunt instituțiile responsabile pentru gestionarea managementului pădurilor în majoritatea țărilor. În ultimii ani, ca urmare a nivelului ridicat de conștientizare publică a importanței pădurilor în statele nordice sau al consecințelor dramatice schimbărilor climatice (poluare ridicată, defrișări necontrolate, secetă, incendii) în restul Europei, municipalitățile sunt din ce în ce mai active în asigurarea măsurilor privind dezvoltarea durabilă a pădurilor.

4.-ONG-urile care lucrează în domeniul schimbărilor climatice și al protecției mediului. Acestea sunt reprezentante de ASPEA, a cărui activitate și competențe au fost deja evidențiate.

5.-Societatea – ultima verigă în lanțul comunicării proiectului. Publicului larg i se vor asigura instrumentele necesare pentru a avea acces la informațiile și resursele educaționale legate de conservarea pădurilor și dezvoltarea durabilă a acestora.

Ținem legătura

info@careforest.eu

Să lucrăm împreună

Protejarea și conservarea mediului a devenit unul dintre angajamentele ferme ale Europei (Agenda 2020), fiind și un obiectiv transversal privind calitatea vieții cetățenilor europeni.