e-BOOK 

Manualul digital va include materiale grafice vizuale și multimedia: animații 2Dși 3D, clipuri video, imagini, desene etc. Toate acestea au rolul de a facilita înțelegerea într-un mod plăcut și intuitiv al conținutului și pentru a sprijini, complementar, dobândirea de competențe TIC.

Obiectiv și conținut

Manualul digital va fi structurat pe trei teme principale (Biodiversitate, Economie, Comunitate), fiecare dintre acestea fiind grupate în funcție de conținut în: Cadru general, Impact, Activități.

STRUCTURĂ

BIODIVERSITATE

ECONOMIE

COMUNITATE

CADRUL GENERAL

Viața în pădure / Ecologie

Economia ecosistemului forestier / Între tradiție și Industrie

Omul și pădurea / Mitologie

IMPACT

Pădurea și schimbările climatice

Activități recreative și culturale

Impactul activităților umane asupra pădurii

ACTIVITĂȚI

Protejarea și valorizarea pădurii

Economie circulară

Organizarea și desfășurarea activităților în pădure

Ținem legătura

info@CAREFOREST.EU

Să lucrăm împreună

Protejarea și conservarea mediului a devenit unul dintre angajamentele ferme ale Europei (Agenda 2020), fiind și un obiectiv transversal privind calitatea vieții cetățenilor europeni.