E-bok

For på en god måte å kunne kommunisere innholdet, fremme IKT-basert kommunikasjon hos elevene, vil E-boken fokusere på bruk av visuelt grafisk og multimediemateriell: 3D- og 2D-animasjoner, videoer, bilder, tegninger, osv.,

Mål for innhold

Boken er strukturert som en matrise (emne – type av innhold) basert på tre forskjellige hovedemner: Biodiversitet, Økonomi and Samfunn og etter ulike typer av innhold: Basiskunnskap, Aktiviteter og Konsekvenser. Innholdet tilpasses denne matrisen og utformes av konsortiets partnere.

STRUKTUR

Biodiversitet

Økonomi

Lokalsamfunn

BASIS

Livet i skogen /Økologi

Skogøkonomi/ Tradisjoner

Skog og samfunn / Ikke-kommersielle skogprodukter

IMPLIKASJONER

Skogen og klimaendringene

Friluftsliv og kulturaktiviteter

Våre handlinger og våre valg påvirker skogen

UTVIKLING

Vern og verdsetting

Sirkulær økonomi

Hvordan være mer aktive i og rundt skogen

La oss høre fra deg

info@CAREFOREST.EU

La oss arbeide sammen om dette

Studentene skal jobbe aktivt under prosjektet med å utvikle IKT-baserte kommunikasjonsressurser, blant annet ved å spille inn og redigere videoklipp. Dette vil styrke deres kompetanse innen IKT og kommunikasjon, som begge i dag regnes som nøkkelkompetanser.