e-BOOK

O libro electrónico incluirá materiais visuais gráficos e multimedia: animacións 3D e 2D, vídeos, imaxes, debuxos, etc., para comunicar mellor os contidos e favorecer a comunicación baseada nas TIC nos estudantes.

Obxectivos e contidos

Estruturarase nunha matriz baseada en tres temas principais diferentes: Biodiversidade, Economía e Comunidade. Despois en tres tipos de contido diferentes: conceptos básicos, actividades e implicacións. Baixo esta matriz, os socios do consorcio (tipo de contido do tema) crearán a proposta para o contido do libro electrónico.

ESTRUTURA

BIODIVERSIDADE

ECONOMÍA

COMUNIDADE

BÁSICOS

A vida dentro do bosque / Ecoloxía

Economía forestal / tradicional vs industrial

Vida forestal e humana / Produtos forestais non comerciais / Mitoloxía

IMPLICACIÓNS

Bosques e cambio climático

Recreación ao aire libre e consumo cultural

Impacto das actividades humanas no bosque

DESENVOLVEMENTO

Promoción da protección e a valorización dos bosques

Economía circular

Kit e actividades para visitar o bosque

Manterse en contacto

info@CAREFOREST.EU

Traballemos xuntos

A preservación do medio ambiente converteuse nun dos compromisos firmes de Europa para a Axenda 2020. Ademais, tamén se considera un obxectivo transversal en relación coa calidade de vida dos cidadáns europeos.